Het verhaal over hoe Ambe in Nederland terecht kwam.


“Dit boek
je is niet bedoelt om de geschiedenisboeken op school te veranderen, want die dienen een geheel ander doel. Ik wil graag dat mijn lezers begrijpen waarom de Molukkers na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland zijn gekomen en wat zij hebben doorgemaakt. Daarnaast wil ik dat de kinderen zich ontspannen en de geschiedenis van de Molukkers in Nederland lezen zonder dat zij namen of getallen moeten onthouden. Het is belangrijk om dit vanuit het oogpunt van de Molukkers te beschrijven, hierdoor komen de emoties die de Molukkers met zich mee hebben genomen naar Nederland beter tot recht. De Molukken valt vandaag de dag onder het bestuur van Indonesië, dat al sinds het begin van de 16e eeuw gekolonialiseerd wordt door Nederland. De namen en gebeurtenissen zijn fictief, maar wel op waarheid berust. Ik beloof dat hier geen toets over komt”.

Joël Dijkshoorn.